Inzicht - Overzicht - Toezicht

Annapee adviseert bij gelegenheid over nieuwe producten/start-up’s. Annapee biedt een spiegel, een kritische beoordeling van het businessplan en/of de tijdelijke regie tijdens de opstart. Deze activiteit is niet de corebusiness van Annapee maar komt regelmatig zogezegd op het pad.

Momenteel zijn er 2 start-up’s in eigen beheer van Annapee en partners.