Start-up's

Annapee adviseert bij gelegenheid over nieuwe producten/start-up’s. Annapee biedt een spiegel, een kritische beoordeling van het businessplan en/of de tijdelijke regie tijdens de opstart. Deze activiteit is niet de corebusiness van Annapee maar komt regelmatig zogezegd op het pad.

Momenteel zijn er 2 start-up’s in eigen beheer van Annapee en partners.

REGELBOX®

Een initiatief van 5 ondernemers, commissarissen en organisatiespecialisten, ondersteund door een taalkundig docent. De kracht ligt in dit team dat meer dan 3 jaar heeft gewerkt om de inhoud, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en volledigheid naar een hoog niveau te brengen.

REGELBOX® brengt de grote verandering in toegevoegde waarde, opbouw en gebruik van (functie)profielen/omschrijvingen en reglementen/codes. Het is het enige product in haar soort geworden. Meerdere landingssites worden nu gereed gemaakt voor diverse branches, maar ook specifiek voor governance/bestuur en toezicht.

SMART-CHAT.NL®

Een initiatief van 2 ondernemers met een groot netwerk. Via het online platform biedt smart-chat.nl sparmogelijkheden met BN’ers/experts. Deze smart-chats variëren van een persoonlijk bericht tot een persoonlijke ontmoeting. De BN’er/expert bepaalt de condities en de prijs, waarbij altijd een vast deel van de opbrengst wordt afgedragen aan een, door de BN’er/expert gekozen, project. Een project is een ondernemersinitiatief of goed doel. Projecten worden gescreend op betrouwbaarheid en transparantie.

Het smart-chat initiatief is uit passie en kleinschalig in 2013 /2014 opgebouwd en in principe gereed voor lancering. Tijdens de realisatie is het idee steeds groter geworden door support uit de markt. Scope en potentie vereisen nu aanpassing van de online mogelijkheden en toepassingen. Lancering staat gepland voor oktober 2014.