Inzicht - Overzicht - Toezicht

Annapee levert allround specialisten in het ordenen van bedrijven en doorvoeren van good governance, zoals:

 • interim commissaris/toezichthouder
 • interim bestuur/directie
 • interim voorzitter
 • interim boardsecretaris nieuwe stijl
 • lid interim commissie

De samenhang in het brede expertisepakket is ondernemerschap, leiderschap, praktijkervaring, governance en daadkracht.

De methodiek is:

 • knelpunten, risico’s en mogelijkheden in kaart brengen
 • prioriteiten stellen, teams vormen
 • concrete afspraken maken
 • samen oplossingen doorvoeren, doen
 • structuur aanpassen en borgen

Begeleiding van de board zoals:

 • toepassen hedendaags good governance, passende structuur one-tier/two-tie
 • verdelen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; executive versus non-executive
 • eigenschappen van de totale board versus wenselijk profiel, bepalen van een vacante positie
 • opstellen en toepassen van RvC/RvT/directie/commissie reglementen versus (controleren van) de statuten
 • afspraken en samenwerken met medezeggenschapsorgaan/OR
 • agenda/programmastructuur van de board, de plan- en control cyclus
 • zelfevaluatie, beoordelingen, onafhankelijkheidstoets
 • onafhankelijke onderzoeken/audits

Advisering, maar vooral tijdelijk de leiding nemen, uitvoeren, meedenken en meedoen. Daadwerkelijk de structuur aanleggen en betrokkenen opleiden. Naast, of soms als plaatsvervanger van de ondernemer, directie of toezichthouder. Maar ook als tijdelijk secretaris van de board om een board nieuwe stijl te begeleiden naar passend en hedendaags governance en daarbij de beoogde secretaris opleiden.