Inzicht - Overzicht - Toezicht

Het expliciet benoemen van: duurzaam(heid), sustainability, CSR/corporate social responsibility of MVO/maatschappelijk verantwoord ondernemen hoeft vaak niet meer: die verantwoordelijkheid is in het Nederlandse bedrijfsleven veelal een vanzelfsprekende wijze van denken. Annapee levert een bescheiden bijdrage door die vanzelfsprekendheid in al haar handelen zichtbaar of onzichtbaar te integreren.

Ondernemerschap leidt tot zelfredzaamheid. De Stichting Heifer begeleidt al vele jaren boeren in communities door middel van educatie en levende leningen (stop honger, steun een boer/doneer een dier). De boeren genereren daardoor inkomen en voorzien in hun eigen levensonderhoud. Heifer is bestuurlijk ondersteund door Corry de Lange. Heifer voldoet volwaardig aan de code goed bestuur en was in 2010 genomineerd voor de top 3 meest transparante goede doelen organisatie. http://www.heifer.nl