Inzicht - Overzicht - Toezicht

De boardsecretaris / de secretaris van de Vennootschap

  • Is de boardsecretaris een bijtaak, een bijzaak?
  • Hoe onafhankelijk dient die functionaris te staan ten opzichte van een interne nevenfunctie?
  • Wat is zijn/haar rol? Slechts notulist? Of wenst de board zich een secretaris als dienstbaar baken en geheugen van de board?

Governance van nu vereist een secretaris nieuwe stijl: de boardsecretaris als vak, een nieuw beroep.

De procesbewaker voor de board: bewaker van boardprocedures en reglementen, evaluaties en andere good governance instrumenten.