Inzicht > Overzicht > Toezicht
Inzicht > Overzicht > Toezicht

De boardsecretaris als vak:

 • Is de boardsecretaris een bijtaak, een bijzaak?
 • Hoe onafhankelijk dient die functionaris te staan ten opzichte van een interne dubbelfunctie?
 • Wat is zijn rol? Slechts notulist? Of wenst de board zich een secretaris als dienstbaar baken en geheugen van de board?

Governance van nu vereist een secretaris nieuwe stijl! De boardsecretaris als vak, een nieuw beroep.

Annapee levert:

 • Een interim boardsecretaris nieuwe stijl
 • Het profiel van de nieuwe dienstbare boardsecretaris, de procesbewaker voor de board
 • Passende boardprocedures en reglementen

Annapee helpt de (nieuwe) boardsecretaris bij de organisatie en het bewaken van:

 • Passend en hedendaags good governance
 • De agenda/programmastructuur van de board
 • De bevoegdheden structuur bij geagendeerde documenten zoals: opstellen, beoordelen, goedkeuren, vaststellen en decharge
 • Het OR adviesrecht, instemmingsrecht of voordrachtrecht op geagendeerde documenten
 • De actualiteit, bruikbaarheid en consistentie van reglementen en statuten
 • Effectieve notulen en herinneringen aan openstaande acties
 • Agendering van (gevolgen van) gewijzigde wet en regelgeving
 • De interne en externe communicatie en informatiestructuur
 • De zelfevaluatie, beoordelingen, samenstelling en onafhankelijkheidstoets
 • Het (integrated) jaarverslag
 • Onafhankelijke onderzoeken/audits