Inzicht > Overzicht > Toezicht
Inzicht > Overzicht > Toezicht

Annapee is de werknaam van een kleine groep (oud) ondernemers, bestuurders, toezichthouders. Allen beschikken over een heldere visie op de maatschappij van nu en de zin/onzin respectievelijk nut/noodzaak om zaken binnen organisaties goed te regelen. Hun profiel:

  • Voormalige top-positie(s)
  • Gepokt en gemazeld door de praktijk, brede veld/proceservaring
  • Authentiek, natuurlijk gezag, stevige statuur, integer
  • Dienend leiderschap en no-nonsens als basishouding
  • Geen ambitie om (weer) nummer 1 te zijn, wel de passie om de top te begeleiden/aan de hand te nemen
  • Hoge gunfactor
  • Actief, gedreven, inspirerend
  • Brede maatschappelijk binding, relevant netwerk, bruggenbouwer, verbinder

De missie van Annapee is een bijdrage leveren aan ondernemers, directies en toezichthouders door overdracht van kennis en ervaring en (eventueel) uitvoerend mee te werken. Dit uiteraard altijd tijdelijk, op interim basis.

Methodiek: knelpunten, risico’s en mogelijkheden in kaart brengen, prioriteiten stellen en oplossingen uitvoeren. Van boardroomverantwoordelijkheden, directietaken, fusie- of overdracht-regisseur tot realiseren nieuwe producten/start-up’s.