Inzicht > Overzicht > Toezicht
Inzicht > Overzicht > Toezicht

Annapee ondersteunt ondernemers, directies en toezichthouders. Annapee levert interim commissarissen/toezichthouders nieuwe stijl, een interim directie of diens voorzitter, maar ook de interim secretaris van die board nieuwe stijl.

Annapee adviseert maar voert vooral uit: meedenken maar ook meedoen, respectievelijk daadwerkelijk de structuur aanleggen en betrokkenen opleiden. Naast, of soms als plaatsvervanger van de ondernemer, directie of toezichthouder. Maar ook als tijdelijk secretaris van de board om een board nieuwe stijl te begeleiden naar passend en hedendaags governance en daarbij de beoogde secretaris op te leiden.

Annapee is een allround specialist in het ordenen van bedrijven en doorvoeren van good governance. Daarnaast heeft Annapee een regierol bij enkele start-up’s.

De samenhang in het brede expertisepakket is ondernemerschap, ondernemendheid, governance en daadkracht. De methodiek is: knelpunten, risico’s en mogelijkheden in kaart brengen, prioriteiten stellen en oplossingen uitvoeren. Van boardroomverantwoordelijkheden, directietaken fusie- of overdracht-regisseur tot realiseren nieuwe producten/start-up’s.

Annapee biedt:

  • Ervaren, nuchtere, authentieke, dienstbare leiders
  • Interim boards: leden Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht en/of directie
  • Interim secretaris van de board, nieuwe stijl
  • Inzicht in de mate van (willen en kunnen) voldoen aan good governance
  • Structuur, inzicht, overzicht
  • Eenduidige en consistente processen tussen Bestuur en Toezicht
  • Regisseurs bij fusies, overnames, veranderingen
  • Regisseurs bij start-up’s

Indien Annapee u met deze veelzijdigheid praktisch van dienst kan zijn, neem dan vrijblijvend contact op.